dscf6167

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

Optymistyczne Przedszkole to ogólnopolski, autorski program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby dziecka. To narzędzie, które wspiera Jego rozwój poznawczy, emocjonalny społeczny i edukacyjny. Uczy właściwych postaw , wzmacnia poczucie własnej wartości  oraz zaszczepia pozytywny obraz samego siebie i otoczenia. To narzędzie , które  pomaga nauczycielom budować pozytywne postawy, utrzymywać wzajemne poprawne relacje  uczy integrować środowisko przedszkolne z domowym, angażując przy tym Rodziców.

Od września realizujemy ww. program. Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy, ponieważ wszystkim nam przyświeca jeden cel :

„Chcemy, żeby nasze dzieci miały coś więcej niż tylko zdrowe ciała. Chcemy, żeby ich życie przepełnione było miłością,żeby miały przyjaciół i dokonywały szlachetnych czynów, żeby były chętne  do nauki i stawiały czoło wyzwaniom. Chcemy, żeby rosły z wiarą w przyszłość, z umiłowaniem przygody i poczucia sprawiedliwości i żeby miały dość odwagi , aby postępować zgodnie z tym poczuciem. Chcemy,żeby nie załamywały się obliczu porażek i  niepowodzeń, które niesie ze sobą dorastanie. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, by stały się dobrymi rodzicami, (…) 

Powinno nam udać się osiągnąć to wszystko”

Martin E. P. Seligman, Optymistyczne dziecko