ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zebranie organizacyjne odbędzie się dnia 2 września 2016 r. o godzinie 1600

PORZĄDEK ZEBRANIA

Temat : Organizacja pracy w roku szkolnym 2016/2017

1. Powitanie rodziców, wybór protokolanta, lista obecności.

2. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 Przedstawienie personelu pedagogicznego zatrudnionego w placówce z przydziałem do poszczególnych grup dzieci. Podanie kwalifikacji nauczycielek.

3. Rozkład dnia w przedszkolu. Godziny pracy poszczególnych oddziałów.

4. Zapoznanie ze Statutem przedszkola:

– przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków
– zasady dot. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
– zasady żywienia w przedszkolu
– prawa i obowiązki dziecka

5. Zapoznanie Rodziców z planowanymi na cały rok szkolny uroczystościami, wycieczkami,

6. Zapoznanie z Koncepcją Pracy przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny.

7. Zasady odpłatności za przedszkole:

8. Wypełnienie Arkusza informacyjnego

9. Zapoznanie z programami realizowanymi w przedszkolu

10. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych: religia, rytmika, koła zainteresowań, kurs tańca prowadzony przez pracownika Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3, zapoznanie z projektami, które będą realizowane w nowym roku szkolnym.

11. Omówienie procedury organizowania wycieczek edukacyjnych

12. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

13. Prezentacja na temat działań przedszkola oraz osiągnięć wychowanków.

14. Sprawy bieżące

15. Zebrania w grupach.

Zapraszam bardzo serdecznie,   korzystając z okazji życzę wszystkim miłych, bezpiecznych wakacji.

                                                                                                                                   Dyrektor przedszkola                                                                                                                                        Irena Więcek