Rekrutacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola  na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się

od 24 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Dnia 6 czerwca 2017  Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 7 czerwca do 9 czerwca 2017 r. rodzice  będą potwierdzali wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .

12 czerwca 2017 r. Komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych

Pozostałe informacje znajdują się : https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/