Zebranie organizacyjne

PORZĄDEK ZEBRANIA 4 września 2017 godzina 16: 00

Temat : Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018

 1. Powitanie rodziców, wybór protokolanta, lista obecności.
 1. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Przedstawienie nauczycieli zatrudnionych w placówce, podanie kwalifikacji.
 2. Zapoznanie z Harmonogramem pracy przedszkola
 3. Zapoznanie ze Statutem przedszkola:
 • przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków
 • zasady dot. przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkola
 • zasady żywienia w przedszkolu
 • prawa i obowiązki dziecka
 1. Zapoznanie Rodziców z planowanymi na cały rok szkolny uroczystościami i  wycieczkami,
 1. Zapoznanie z Koncepcja Pracy przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny.
 1. Zasady odpłatności za przedszkole
 1. Wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu w przedszkolu – godziny, posiłki – do sporządzenia umów lub aneksów z rodzicami.
 1. Zapoznanie z programami realizowanymi w przedszkolu i nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
 1. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych: religia, rytmika, koła zainteresowań
 2. Prezentacja ona temat działań przedszkola oraz osiągnięć wychowanków.

12. Zebranie w poszczególnych grupach

 

ZAPRASZAM

Dyrektor Przedszkola

Irena Więcek

Rekrutacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola  na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się

od 24 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Dnia 6 czerwca 2017  Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 7 czerwca do 9 czerwca 2017 r. rodzice  będą potwierdzali wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .

12 czerwca 2017 r. Komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych

Pozostałe informacje znajdują się : https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/