KONKURS PLASTYCZNY

Przedszkole Nr 19 w Zabrzu 
zaprasza do udziału w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym:

pt. „Mój najlepszy kolega”
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie koleżeństwa w kontaktach dzieci z innymi ludźmi:

 • pogłębianie przyjaźni między dziećmi
 • kształcenie właściwej postawy wobec innych
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-6-letnich.
 2. Technika wykonania prac plastycznych, format, 3 prace z jednej placówki
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy (imię, nazwisko i wiek dziecka, adres przedszkola oraz numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem, którego została wykonana praca oraz zgodę rodziców prawnych opiekunów).
 4. Prace należy przesłać na adres organizatora do 30 października z dopiskiem „Mój najbliższy  kolega” (z każdej placówki maksymalnie 3).
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 6. Prace konkursowe oceniać będzie niezależne jury.
 7. Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy, a nauczyciel prowadzący i placówka – podziękowania za udział w konkursie.
 8. Wyniki konkursu zostaną przesłane do każdej placówki za pomocą poczty elektronicznej
 9. Prace należy wysyłać na adres organizatora Przedszkole nr 19
  M. Konopnickiej 1
  41-800 Zabrze
  tel. 32 271 21 65
 10. Osoby odpowiedzialne: Irena Więcek, Anna Słaboń

Dziękujemy

Szanowni Państwo

W imieniu dzieci , personelu przedszkola oraz własnym, dziękuję za oddanie głosu na nasz projekt. Szczególnie pragnę  podziękować tym, którzy zaangażowali się i razem z nami zachęcali do głosowania.

Dziękuję

Irena Więcek