Zebranie organizacyjne

Szanowni Państwo zebranie organizacyjne odbędzie się  3 września 2019 r. o godzinie 16:00

Porządek zebrania

Temat : Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

 1. Powitanie rodziców, wybór protokolanta, podpisanie listy obecności.
 2. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020  Przedstawienie personelu pedagogicznego zatrudnionego w placówce z przydziałem do poszczególnych grup dzieci. Podanie kwalifikacji nauczycielek.
 3. Rozkład dnia w przedszkolu. Godziny pracy poszczególnych oddziałów.
 4. Zapoznanie ze Statutem przedszkola:
 • przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków
 • zasady dot. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 • zasady żywienia w przedszkolu
 • prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu
 1. Prezentacja  na  temat działań przedszkola oraz osiągnięć wychowanków.
 2. Zapoznanie Rodziców z planowanymi na cały rok szkolny uroczystościami i wycieczkami,
 3. Zapoznanie z Koncepcją pracy przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny. .
 4. Zapoznanie z programami realizowanymi w przedszkolu
 5. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych: religia, rytmika,  koła zainteresowań, kurs tańca, zapoznanie z projektami, które będą realizowane w nowym roku szkolnym.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zebrania w grupach

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Dyrektor Przedszkola Nr 19

Irena Więcek

DZIEŃ RODZINY

Szanowni  Rodzice

Zapraszamy Państwa na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, która odbędzie się 28 maja 2019 r.  od godziny 15:00 do 16:00  w poszczególnych grupach wiekowych.  Po uroczystości odbędzie się Piknik  w ogrodzie przedszkolnym. Czas  umilał nam będzie, wodzirej Michał. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci,  rodziców oraz gości Wam towarzyszących. Zapraszamy również Absolwentów naszego przedszkola oraz obowiązkowo  dobry nastrój i pozytywną energię.

Pracownicy  Przedszkola Nr 19